Patriotyzm formą CSR?

Okazuje się, że patriotyzm ekonomiczny może być uznaną formą działań z zakresu CSR, czyli bardzo ostatnio modnej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opublikowany w tym roku raport firmy Accreo Taxand Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich porównuje jak poszczególne państwa wspierają idee społecznej odpowiedzialności biznesu za pomocą przepisów podatkowych. Co ważne, w raporcie uwzględniono praktyki prowadzące do zrównoważonego rozwoju lokalnych rynków oraz wspierania narodowej kultury i edukacji. Niestety takie praktyki nie są w Polsce jeszcze dostatecznie wspierane przez system podatkowy.

Zaopatrywanie się u lokalnych dostawców

Jako przykład z zakresu zaopatrywania się lokalnie raport podaje politykę podatkową zachęcającą do zakupów produktów od krajowych rolników:

Ułatwienie korzystania z krajowych produktów rolnych ogranicza koszty transportu, zwiększa zaufanie społeczne do sprzedawanych produktów oraz rozwija w sposób zrównoważony gospodarkę.

Tą samo tyczy się także innych branż. Przedsiębiorstwa kupując produkty i usługi od lokalnych dostawców zapewniają sobie korzyści w postaci zapłaconych i wydanych lokalnie podatków. Zlecając i kupując „po sąsiedzku” pośrednio dają pracę i pozwalają zarobić mieszkańcom regionu – swoim potencjalnym klientom. Pieniądze wydane lokalnie wracają więc do firm szybciej niż gdyby zaopatrywali się na rynkach zewnętrznych. Upowszechnienie się postaw sprzyjających kupowaniu u lokalnych dostawców zapobiega także powstawaniu oligo- i monopoli, gdyż chroni konkurencję dając szansę na przetrwanie większej ilości przedstawicieli danej branży.

Wspieranie nauki i kultury narodowej przez firmy

W Finlandii osoby prawne mają prawo do odliczenia darowizn na cele wspierania nauki, sztuki lub fińskiego dziedzictwa kulturowego oraz środków przekazanych na rzecz uniwersytetów.

W Polsce przepisy pozwalają odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny jeśli były przekazane organizacjom pozarządowym realizującym cele pożytku publicznego nawet do wartości 10% przychodów (w przypadku osób fizycznych tylko do 6%). Nie ma jednak takiej możliwości w przypadku przekazania środków instytucjom publicznym np. na wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego lub prowadzenia badań naukowych.

Comments are closed.